Dnes vycházejí únorové Sborové listy, přečíst si je můžete zde.
Vzhledem k jarním prázdninám Prahy 1-5 tuto neděli nebude besídka.
Večer v 18 hodin bude v Oáze modlitební setkání (1. neděle v měsíci).
Ještě je k dispozici deset kusů Denního čtení 2024. Zájemci si je mohou zakoupit za 75 Kč.

 

Sborový program v modlitebně v příštím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • čtvrtek biblická hodina od 17 hodin, povede ji Martin Hrbek, téma Vzkříšení Lazara (Jan 11,12), tady je možno sledovat přenos
 • pátek od 16.15 dorost pravděpodobně nebude (případné upřesnění u vedoucích)
 • v neděli 11. 2. po shromáždění modlitební procházka (předpokládané ukončení 12:30)
Program v domečku na Barrandově (Záhorského 886/4):
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé – nebude (prázdniny)

 

Sborová dovolená 2024 bude opět v Parkhotelu v Harrachově 3. – 10. srpna 2024
Prosím, poznamenejte si termín, o spuštění přihlašování budete včas informováni.

Další data k zaznamenání:
 • středa 14. února od 15:30 – kavárna (ne)jen pro seniory – hostem bude br. kazatel Karel Fáber ze sboru CB v Říčanech
 • 21. února se připojíme k cyklu 40 dní s Biblí (rozpis čtení v únorových SL, průvodní informace a materiály k využití na různých typech setkání najdete zde)
 • neděle 24. března 2024 – sborový den s obědem, Výroční členské shromáždění
 • středa 28. února – společná snídaně v 10 hodin

 

Náměty k modlitbám:
 • volby do staršovstva
 • kde je náš úkol ve službě lidem v okolí sboru? – kéž Pán Bůh připraví i pracovníky
 • hledáme vedoucí a pomocné vedoucí pro zamýšlený skautský oddíl při našem sboru – po skautu je velká poptávka, rádi bychom jeho prostřednictvím navázali kontakt s rodinami v okolí modlitebny
 • nemocní mezi námi