Prosíme o důsledné dodržování hygienických pravidel – správné nošení respirátorů, desinfekci rukou při vstupu do budovy. Pro účast při občerstvení po bohoslužbě platí stejná pravidla jako v restauracích – je třeba být plně očkován nebo mít platný negativní test.

Vycházejí listopadové Sborové listy, v barevné podobě je najdete i zde na webu.

Biblickou hodinu ve čtvrtek povede bratr kazatel Pavel Černý a naváže na nedělní zamyšlení o ženách u hrobu. Opět bude možnost sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.

 Příští neděli 7. listopadu budeme slavit svatou Večeři Páně.

Dotazník k biblickým hodinám
Pokud jste tak ještě neučinili, prosím o zodpovězení několika otázek, které se týkají směrování a formy biblického studia v našem sboru. Věnujte tomuto dotazníku pár minut pozornosti, ať už se biblických hodin v současné době účastníte, nebo ne.

Objednávky, předplatné
Během říjnových a listopadových nedělí je možnost objednání časopisu Brána 2022. Cena zůstává stejná – 46 Kč za číslo, roční předplatné za deset čísel  je tedy 460 Kč. Uzávěrka objednávek je nejpozději v neděli 28.11. Objednávejte u Támar Kočnarové.

Do neděle 21. listopadu je možné u Tomáše Vodičky nebo Támar Kočnarové objednávat poslední knihu teologa Johna R. W. Stotta Radikální učedník za zvýhodněnou cenu 200 Kč za 1 kus. Stott se v knize věnuje palčivým tématům klimatické krize a s ní související sociální nespravedlnosti, arogantní touze po nadbytku nebo pokušení jednoduchých řešení v černobílém světě a vybízí k radikálnímu následování Krista a pěstování vlastností jako je skromnost, schopnost naslouchat potřebám druhých a pokorné vědomí, že v naší slabosti potřebujeme je i Boha. Komentář k jednotlivým kapitolám a vzpomínky doplnil Pavel Černý. Knihu lze použít také jako pomůcku pro studium Bible nebo při setkání skupinek. 

Další data k zaznamenání
10. 11. v 15.30 – kavárna nejen pro seniory
21. 11. – sbírka pro Diakonii CB

Celocírkevní oznámení
V neděli večer 31. 10. proběhne v Soukenické od 18 hodin Koncert ke Dni reformace – hosty budou mj. Tomáš Najbrt, Jiřina Dvořáková a smíšený pěvecký sbor (pozvánka zde).

Ve čtvrtek 28. října se lidé z Barrandova, z dalších míst Prahy a z České republiky shromáždili v barrandovském Kostele Krista Spasitele k Modlitbě za domov a další se připojili k této události přes televizní obrazovky. Záznam Modlitby za domov naleznete na webu ČT.

Z Rady Církve bratrské jsme dostali varování ohledně šířící se sekty Šinčchodži – podrobnější informace najdete tady.