V pondělí 28. března k sobě Pán Bůh povolal sestru Dagmar Vojtíškovou. Rozloučení se uskuteční 11. dubna v 15 hodin v naší modlitebně. Smuteční oznámení najdete zde.

V neděli 3. dubna od 18 hodin proběhne modlitební setkání.

Vycházejí dubnové Sborové listy, v barevné elektronické podobě je najdete zde. Pro předplatitele je připravena dubnová Brána.

Sborový program v následujícím týdnu:

 • V Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) se v pondělí bude konat od 16.30 angličtina.
 • V úterý od 18 hodin začíná program mládeže, ve stejnou hodinu se sejde k  jednání staršovstvo.
 • Ve středu se v Domečku na Barrandově bude konat od 16.30 klub Mladí stavitelé pro děti a jejich rodiče.
 • Biblickou hodinu povede rovněž br. Černý, bude mluvit na základě Mt 23,1-39 na téma Kajícníkovo štěstí (v rámci 40 dní s Biblí). Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.
 • V pátek od 16.15 probíhá setkání dorostu.


Příští
neděli 10. dubna připravujeme sousedskou bohoslužbu s písničkami kapely Souznění. Poděkujme spolu s našimi blízkými za Ježíšův příchod a za to, jakým způsobem proměnil svět: Ne boj, pokoj! Plakátek ke stažení najdete zde. Cílem sousedské bohoslužby je, aby byla dobře srozumitelná především pro hosty, kteří nejsou v církevním prostředí jako doma. Využijme této příležitosti k pozvání! Pro děti bude připraven workshop, kde si budou moci vyrobit květinové origami.

Další data k zaznamenání:

 • 13. 4. – od 15.30 kavárna (nejen) pro seniory – hostem bude kazatel Martin Běle
 • 14. – 18. 4. mohou nejen rodiny s dětmi projít Křížovou cestu z Holyně Prokopským údolím ke Kostelu Krista Spasitele na Barrandově, kterou tento rok ve spolupráci s naším sborem budou pořádat i další barrandovské církve. 
 • 15. – velkopáteční bohoslužba v 18:30
 • 23. 4. od 11.00 – Rodinná (po)velikonoční slavnost a ekumenická bohoslužba v Kostele Krista Spasitele na Barrandově v rámci akce Zažít Barrandov jinak (jarní), následovaná hudebním programem s duchovní i veselou hudbou.
 • 11. – 15. 7. – tradiční letní příměstský tábor na Smíchov
 • 5. – 12. 8. 2022 (pátek – pátek) – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (přihlašování bude spuštěno během dubna).


Pomoc Ukrajině:
Nyní je v našem sboru ubytováno 10 dětí a dospělých prchajících před válkou na Ukrajině. Děkujeme všem dárcům, kteří přinesli potřebné potraviny.  Ubytovaným dětem i dospělým můžete nadále pomoci potravinami (včetně ovoce a zeleniny), které, prosíme, přinesete v neděli 3. 4. po shromáždění do sborové kuchyňky. Více informací získáte u Aleše Čejky (tel. 734 368 528). Prosíme o vyplnění Vaší pomoci v editovatelné tabulce.

Předseda Rady CB David Novák vyzval k prodloužení modlitebního řetězce za Ukrajinu do Velkého pátku. Více informací o možnosti připojení najdete zde.

Krátké aktuální shrnutí, jak se sbírkou pro Ukrajinu pracuje Diakonie CB, najdete tady.