Dnešní kázání připravuje br. kazatel Bischof na text Sk 19,1-7 (Křest z Ducha), po kázání budeme slavit večeři Páně.

 

Sborový program v modlitebně v příštím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • čtvrtek biblická hodina od 17 hodin, povede ji br. kazatel Bischof, tady je možno sledovat přenos
 • pátek od 16.15 dorost
 • v neděli 4. 2. večer od 18 hodin modlitební setkání (1. neděle v měsíci)
Program v domečku na Barrandově (Záhorského 886/4):
 • středa od 18.00 komunitní skupinka na téma Boží slovo podle 1. kapitoly Janova evangelia – v rámci akce CB 40 dní s Biblí
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé

 

Další data k zaznamenání:
 • v neděli 11. 2. po shromáždění se vydáme na další modlitební procházku
 • středa 14. února od 15:30 – kavárna (ne)jen pro seniory – hostem bude br. kazatel Karel Fáber ze sboru CB v Říčanech
 • 21. února se připojíme k cyklu 40 dní s Biblí (průvodní informace a materiály k využití na různých typech setkání najdete zde)
 • neděle 24. března 2024 – sborový den s obědem, Výroční členské shromáždění
 • středa 28. února – společná snídaně v 10 hodin

 

Náměty k modlitbám:
 • vděčnost a chvála za každodenní dobré dary, za vyslyšené prosby, za Boží Slovo, za br. kazatele, za ostatní služebníky ve sboru
 • příprava voleb do staršovstva, moudrost pro volební komisi
 • kde je náš úkol ve službě lidem v okolí sboru? – kéž Pán Bůh připraví i pracovníky
 • hledáme vedoucí a pomocné vedoucí pro zamýšlený skautský oddíl při našem sboru
 • nemocní mezi námi, lidé na okraji sboru
 • kazatelská pastorálka 29. – 31. 1.

 

Pozvánky odjinud:
 • neděle 28. ledna Hudba v Černošicích – tři koncerty a dvě přednášky (info zde)
 • Konference na téma Krize identity 2. – 3. 2. v Brně (info zde)