Vycházejí nové Sborové listy – přečíst si je můžete zde.

Biblická hodina ve čtvrtek v 18:30 – Ruslan Gricyk
Čtvrté setkání s prorokem Jeremiášem – tématem bude Pokoj pro současnost a budoucnost (Jr 29). Je možné přijít osobně, nebo můžete sledovat online.  (Připravit se můžete četbou 21.-23. a zvláště pak 29. kapitoly Jeremjáše.)

Od 24. února probíhá akce Církve bratrské 40 dní s Biblí, která má tento rok téma Pane, nauč nás modlit se. Materiály pro dospělé i pro rodiny s dětmi a další informace k této akci naleznete na webu Církve bratrské. Materiály jsou vhodné pro naši karanténní dobu, pro domácí pobožnosti a ztišení.

Stále je možné přihlašovat se na online konferenci o výchově dětí ve věku 6 až 15 let, kterou pořádá Dorostová unie. Více informací a přihlášky najdete zde.

Jsme vděčni za různá drobná i velká vyslyšení našich modliteb. Prosím, vytrvejme a modleme se dál za celou situaci v naší zemi i za nemocné mezi námi, případně prosím dejte staršovstvu o naléhavých potřebách modliteb vědět.