Pondělí 25. prosince 2023 – Boží hod vánoční
společná slavnostní vánoční bohoslužba pražských sborů s dlouhým příběhem
Soukenická – Vinohrady – Žižkov – Smíchov
ve sboru CB v Praze 1 – Soukenické od 10 hodin
Mesiáš kraluje – káže Pavel Černý
Bratr kazatel Matulík zve zpěváky ze všech sborů ke společnému sborovému zpěvu. Tady najdete několik jednoduchých not k domácímu seznámení, společná zkouška bude v 8.45 před shromážděním.

 

V týdnu mezi svátky nebude mládež, biblická hodina ani dorost.

KONEC ROKU
V neděli 31. prosince od 10 hodin dopolední shromáždění (káže br. kazatel Bischof). Po kázání budeme společně slavit večeři Páně.
Večer připravujeme v Oáze od 17 hodin silvestrovské setkání (ohlédnutí za uplynulým rokem, společné zpívání, občerstvení, novoroční verše). Kdo můžete, přineste s sebou něco dobrého nebo třeba písničku, svědectví, básničku…

 

2024 Sborový program v prvním lednovém týdnu:
 • úterý 2. 1. od 18 hodin jednání staršovstva, mládež se sejde v 18.30
 • čtvrtek 4. 1. biblická hodina od 17.00, povede ji Andrew Funka; tady je možno sledovat přenos
 • pátek 5. 1. od 16.15 dorost
 • neděli 7. 1. po dopoledním shromáždění krátké členské shromáždění,
  večer od 18 hodin modlitební setkání

 

Staršovstvo zve členy sboru 7. ledna 2024 ke krátkému členskému shromáždění po ukončení dopolední bohoslužby. V současné době vidíme jako nejvhodnější řešení končícího mandátu vrátit se k původnímu březnovému termínu voleb. Volbu navrhujeme uskutečnit při Výročním členském shromáždění 24. 3. 2024.
Takové zkrácení mandátu současného staršovstva (vyprší 4. 10. 2024) je třeba odsouhlasit členským shromážděním.

Náměty k modlitbám:
 • lidé pozůstalí, zranění, otřesení událostmi na Filozofické fakultě
 • osamělí lidé a všichni ti, pro které jsou Vánoce obdobím největšího stresu a smutku
 • lidé, kteří jednou za rok zajdou do kostela na půlnoční – kéž jim Pán Bůh otevírá srdce
 • ať v novém roce najdeme nové způsoby, jak oslovovat lidi v okolí našeho sboru
 • nemocní mezi námi
 • práce volební komise při oslovování členů a sestavě kandidátky do staršovstva

 

Alianční týden modliteb 2024 (vždy od 18 hodin)
 • úterý 9.1. v Soukenické
 • středa 10. 1. u nás na Smíchově
 • čtvrtek 11. 1. v ECM v Ječné 19, Praha 2