V neděli 21. ledna bude naším hostem vikář Tomáš Uher z vinohradského sboru, připravuje kázání na text Genesis 12,1-9. Bratr kazatel Bischof slouží tuto neděli v Kyjově.

Pokud chcete vystavit potvrzení o darech sboru za rok 2023, prosím, napište Alešovi Čejkovi na e-mail acejka@email.cz, zda chcete potvrzení tištěné nebo zaslat elektronicky.


Sborový program v modlitebně v příštím týdnu:
 • úterý od 18 hodin jednání staršovstva
 • úterý od 18.30 mládež
 • ve středu společná pozdní snídaně pro všechny, kteří se mohou a chtějí sejít (od 10 hodin)
 • čtvrtek biblická hodina od 17 hodin, téma O údělu Izraele (Ř 9, 6-18), povede ji br. kazatel Bischof, tady je možno sledovat přenos
 • ve čtvrtek je také uzávěrka únorových Sborových listů
 • pátek od 16.15 dorost
 • v sobotu proběhne v modlitebně 1. zkouška nového cyklu Effathy – nový začátek, přijďte se nezávazně podívat a zazpívat si, bližší informace zde
 • v neděli 28. 1. budeme slavit večeři Páně

 

Program v domečku na Barrandově (Záhorského 886/4):
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé

 

Další data k zaznamenání:
 • v neděli 11. 2. po shromáždění se vydáme na další modlitební procházku
 • 24. března 2024 – sborový den s obědem, Výroční členské shromáždění

 

Náměty k modlitbám:
 • práce volební komise při oslovování členů a sestavě kandidátky do staršovstva, ochota členů sboru nechat se pozvat do služby staršího
 • jakým způsobem máme jako sbor sloužit svému okolí?
 • hledáme vedoucí a pomocné vedoucí pro zamýšlený skautský oddíl při našem sboru
 • lidé na okraji sborového společenství, nemocní mezi námi (Vinčálkovi, Lachmanovi, H. Řeháková, br. Hejl…)
 • Ukrajina, Izrael, další místa nepokojů ve světě

 

Pozvánky odjinud:
 • lednové koncerty v ČCE Strašnice (pozvánka zde)
 • pátek 19. 1. od 18.00 Ekumenická bohoslužba v kostele Krista Spasitele na Barrandově v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2024 a možnost posezení u doneseného občerstvení (pozvánka zde)
 • v neděli 21. ledna vernisáž výstavy kreseb Mirky Ferencové (pozvánka zde)
 • 28. ledna Hudba v Černošicích – tři koncerty a dvě přednášky (info zde)
 • Konference na téma Krize identity 2. – 3. 2. v Brně (info zde)