Dnešní nedělí vstupujeme do velikonočního týdne.
Tady najdete Pastýřský dopis předsedy RCB Davida Nováka k Velikonocům 2023.
Večer od 18 hodin připravuje kapela SouZnění večer modliteb a chval. Pozvánku/plakátek najdete zde.

Zelený čtvrtek – biblická hodina nebude
Velký pátek
 • dopolední celocírkevní bohoslužba od 10 hodin ve sboru CB v Praze 1 – Soukenické (plakátek a odkaz na on-line přenos najdete zde)
 • večerní velkopáteční shromáždění v naší modlitebně od 18.30

Velikonoční neděle – od 10 hodin sváteční bohoslužba s kázáním br. kazatele Pavla Bischofa, budeme společně slavit večeři Páně. Ráno před shromážděním (8.45) bude u jezírka v Kaizlových sadech v Karlíně pokřtěn Jakub Šíma.

 

Pravidelný program:
 • v úterý od 18.15 mládež
 • ve středu od 16.30 v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) klub Mladí stavitelé, od 18.00 hod. komunitní skupina na téma Naše odpovědnost, péče o potřeby kazatelů a dobročinnost v církvi a mimo církev na základě Galatským 6. Rozhovor nad Biblí povede Gisela Younisová. Bude možnost připojit se online přes Zoom.
 • angličtina spojená s následným studiem Bible v angličtině na Barrandově (18:30 do cca 20.15), zájemci se mohou dále hlásit zde
 • v pátek dorost od 16.15

 

Za co se můžeme přimlouvat:
 • kéž velikonoční zvěst osloví ty, kteří se na bohoslužbách objevují právě jen u příležitosti velkých církevních svátků; za hosty na naší sousedské bohoslužbě
 • sestra B. Vinčálková (ve Chvalech) a sestra J. Vinčálková (stále v nemocnici)
 • zčeřená situace v naší zemi – odpovědný přístup vlády a premiéra, moudrost a dobrá komunikace
 • Ukrajina, situace v Izraeli

 

Další data k zaznamenání:
 • 12. 4. od 15.30 – kavárna (ne)jen pro seniory, host Michaela Kočnarová
 • 4. – 11. 8. – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (pátek – pátek), přihlašování bude spuštěno v nejbližších dnech

 

Členské shromáždění hlasováním rozhodlo o posunutí začátku nedělních bohoslužeb na 10 hodin dopoledne.
Na příštím výročním členském shromáždění se k tomu vrátíme a vyhodnotíme, zda nám tato změna vyhovuje.

Delegátem na Výroční konferenci CB 2023 v Brně byl zvolen David Lachman, druhým delegátem je kazatel – správce sboru Pavel Bischof.