Při členském shromáždění minulou neděli byl Z. Seeman jednoznačně zvolen pátým členem volební komise. Prosíme, modlete se za práci volební komise a připravované volby staršovstva v příštím roce.

U T. Kočnarové prosím dál objednávejte předplatné časopisu Brána na příští rok (uzavírka předplatného bude příští neděli 26. 11.).

Sborový program v následujícím týdnu:
 • v úterý od 18 hodin jednání staršovstva, od 18.15 mládež
 • 22. 11. v 10:00 – pozdní společná snídaně u Bischofů pro všechny, kteří se u ní mohou a chtějí sejít
 • ve čtvrtek biblická hodina od 18.30, povede Pavel Bischof, tady je možno sledovat přenos
 • ve čtvrtek je také uzávěrka adventních Sborových listů
 • v pátek od 16.15 schůzka dorostu
 • 26. 11. – hostem bude kazatel Alois Boháček z BJB, neděle Diakonie – ve sboru proběhne celocírkevní sbírka pro Diakonii CB. Bezhotovostně můžete do sbírky ve prospěch Diakonie CB přispět již teď platbou na účet našeho sboru č. 150416108/0300 s poznámkou sbírka Diakonie (do 6. 12.), hospodář následně zašle celou vybranou částku na účet Rady CB.

 

V Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4):

 • klub Mladí stavitelé ve čtvrtek od 16.30
 • ve čtvrtek od 18.30 kurz konverzační angličtiny, který pořádáme ve spolupráci s Křesťanským společenstvím na Barrandově

 

Náměty k modlitbám:

 • odpočinek, posila a požehnání pro Bischofovy během dovolené
 • práce volební komise při oslovování členů a sestavě kandidátky 
 • prosba za nemocné mezi námi (Vinčálkovi, Lachmanovi, H. Řeháková…) a poděkování za všechny, kterým se ulevilo
 • příprava adventního programu – a kéž Pán Bůh otevírá srdce lidí v našem okolí
 • poděkování za svobodu, demokracii a pokoj v naší zemi, prosba o milost a moudrost pro naše představitele
 • milost a pokoj pro ohniska konfliktů ve světě – Izrael, Ukrajina…

 

Další data k zaznamenání:
 • 3. 12. – mládežová bohoslužba
 • 10. 12. – sousedská bohoslužba
 • 17. 12. – vánoční neděle s dětmi
 • 24. 12. – štědrodenní nedělní bohoslužba
 • 25. 12. – 10.00 společná slavnostní Vánoční bohoslužba pražských sborů 1-2-3-5 v Soukenické
 • 31. 12. v 17 hodin – silvestrovské setkání v Oáze

 

Připomínka dalších akcí: 
 • adventní setkání pěveckých sborů Effatha – sobota 25. 11. v Soukenické od 16.16 (letáček zde)
 • adventní bratrský koncert za účasti Jana a Pavla Kočnarových a Petra a Pavla Bischofových – 3. 12. v 17 hodin v Soukenické (pozvánka zde)