Po dobu letních prázdnin neprobíhají ranní modlitební setkání, ani nebude káva a občerstvení po bohoslužbě.

V pondělí 19. 7. oslaví 95. narozeniny sestra Dagmar Vojtíšková – přejeme sestře mnoho Boží blízkosti, síly, podpory a požehnání do každého nadcházejícího dne!

Biblickou hodinu ve čtvrtek povede bratr kazatel Pavel Černý – tématem bude 2. kapitola knihy Přísloví: Napomenutí otce synovi – kde získat moudrost? Je možné se osobně účastnit v modlitebně, sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.

Jsme vděčni Pánu Bohu i vedoucím za hezký průběh příměstského tábora i za ochranu a bezpečný návrat dorostenců z jejich tábora. Účastnilo se přibližně třicet dorostenců ze Smíchova, Berouna a Velké Ohrady.

Bratr kazatel Pavel Černý v sobotu 17. 7. oddal snoubence Pavla Hovorku a Moniku Orlovou a požehnal jejich sňatku v hotelu Sen.

Mysleme dál v modlitbách na mládežníky na jejich pobytu, na mnohé na cestách i na blížící se sborovou dovolenou.