Sborový program v následujícím týdnu:
 • v úterý od 18.15 mládež
 • ve čtvrtek biblická hodina od 17.00, povede ji Pavel Bischof; tady je možno sledovat přenos
 • v pátek nebude dorost
 • v sobotu 23. 12. od 16.00 Zpívání koled ve Vrázovce
 • v neděli 24. 12. štědrodenní bohoslužba s kázáním Libora Duchka: Příbytek Boží

 

Zkraťte si čekání na Vánoce!
Pozvání pro kolemjdoucí a štamgasty z okolí – 23. 12. od 16.00 chceme zpívat koledy v otevřených dveřích modlitebny a před nimi, rozvěsit pár letáčků pro lidi z nejbližšího okolí – budeme rádi za každého, kdo se k nám přidá (muzikanti i pobrukující).

 

Program v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4):

 • ve čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé – stavíme Betlém z kostiček
 • v sobotu od 16.00 Rozsvícení vánočního dubu u kostela na Barrandově s koledami a krátkým poselstvím

 

Pondělí 25. prosince 2023 – Boží hod vánoční
společná slavnostní vánoční bohoslužba pražských sborů s dlouhým příběhem Soukenická – Vinohrady – Žižkov – Smíchov
Mesiáš kraluje – káže Pavel Černý
Bratr kazatel Matulík zve zpěváky ze všech sborů ke společnému sborovému zpěvu. Tady najdete několik jednoduchých not k domácímu seznámení, secvičení bude až na místě ráno před shromážděním.
Další data k zaznamenání:
 • 31. 12. – dopolední bohoslužba s večeří Páně, v 17.00 silvestrovské setkání v Oáze
 • 7. 1. – krátké členské shromáždění
 • 24. 1. v 10 hodin – společná pozdní snídaně
 • 24. 3. – odpoledne Výroční členské shromáždění

 

Staršovstvo zve členy sboru 7. ledna 2024 ke krátkému členskému shromáždění po ukončení dopolední bohoslužby. V současné době vidíme jako nejvhodnější řešení končícího mandátu vrátit se k původnímu březnovému termínu voleb. Volbu navrhujeme uskutečnit při Výročním členském shromáždění 24. 3. 2024. Takové zkrácení mandátu současného staršovstva (vyprší 4. 10. 2024) je třeba odsouhlasit členským shromážděním.

 

Náměty k modlitbám:

 • netradiční dětská neděle, děti a mládež v našem sboru, jejich vedoucí a učitelé
 • práce volební komise při oslovování členů a sestavě kandidátky do staršovstva
 • dlouhodobě nemocní mezi námi (blíže viz SL 12/23), vlna respiračních nemocí
 • vděčnost za pokoj a bezpečí, prosba za místa nepokojů a lidi bez domovů