Sborový program v následujícím týdnu:
V tomto týdnu bude u nás ve sboru absolvovat svoji vikářskou praxi br. Tomáš Grohman z Neratovic. 

V Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) v pondělí 14. 3. proběhne od 16.30 angličtina.
V úterý od 18 hodin začíná program mládeže, ve stejný čas začíná setkání staršovstva.
Ve středu otevírá v 15:30  kavárna nejen pro seniory, hostem bude Tomáš Najbrt.
V Domečku na Barrandově konat od 16.30 Legoklub pro děti a jejich rodiče. Od 18.00 pak v Domečku začíná barrandovská komunitní skupinka na téma Ukřižování, vzkříšení a vyslání Ježíšem. Rozhovor nad Biblí na základě Matoušova evangelia 26-28 kapitoly povede Aleš Čejka a o svém životě s Bohem bude hovořit vikář Tomáš Grohman. Skupinku je možné sledovat také přes Zoom.
Ve čtvrtek pro nás připravuje biblickou hodinu vikář Tomáš Grohman na základě textů Mt 8,1-34 a  Ž 6 s tématem Na lůžku. Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.
V pátek od 16.15 probíhá setkání dorostu.


Informace týkající se pomoci Ukrajině:
Do zítřejší neděle 13. 3. ještě budeme pokračovat ve sbírce pro Diakoni Církve bratrské – své dary můžete zasílat bezhotovostně na účet našeho sboru č. 150416108/0300, variabilní symbol 240222, nebo vložit neoznačeně do sborové kasičky. Poté budou dary společně odeslány Diakonii CB. (Nadále je pak možné přispívat přímo na účet Diakonie CB: 2301173860/2010, VS platby: 300, poznámka k platbě: Ukrajina.)
Stejně tak tuto neděli  13. 3. uzavíráme sbírku oblečení a nově i trvanlivých potravin v našem sboru.
Zároveň prosím stále počítejme s tím, že ve sborové budově můžeme potkávat ubytované lidi. Koordinátorem ubytování ve sborových prostorách je Ruslan Grycik. Pokud by nastala potřeba ubytované materiálně či finančně podpořit, budeme to s vámi bezprostředně sdílet.
Neustávejme v modlitbách za pokoj na Ukrajině a za všechny trpící válečným konfliktem!


Výroční členské shromáždění s volbou kazatele

proběhne 27. března od 14 hodin. Připravujeme společný oběd – kdo se budete chtít účastnit, prosím, zapisujte se tuto a příští neděli na nástěnce. Zároveň na nástěnce najdete program shromáždění.
Výroční zprávu za rok 2021 pro nadcházející Výroční členské shromáždění plánujeme odeslat členům sboru v elektronické podobě v nejbližších dnech.

Prosíme členy sboru o aktualizaci osobních údajů do 27. 3. 2022. Informace o aktualizaci a ochraně osobních údajů byly odeslány členům sboru e-mailem 11. 3. 2022. 

Další data k zaznamenání:
2. dubna od 13:00 – cyklovýlet (bližší info viz Sborové listy 3/22)
10. dubna od 9.30 – Velikonoční sousedská bohoslužba s kapelou Souznění

Celocírkevní akce a pozvánky
26. 3. – setkání Singles+ v Říčanech u Prahy, případně on-line s tématem: Jak naplnit svůj život. Bližší informace a pozvánku najdete zde.

Na dalším večeru chval Církve bratrské 20. března od 19:00 hod. vystoupí Jana Peřtová a studenti kurzu ETS Hudba v církvi. Bližší informace najdete zde.