Cca 30 minut po shromáždění začne modlitební procházka – zvu vás všechny k modlitbám za okolí modlitebny a naše působení v něm. Kdo se nemůžete přímo vydat do ulic, připojte se k modlitbám v malém sále. Předpokládané ukončení ve 12:30.

Sborový program v modlitebně v příštím týdnu:
 • úterý v 18 hodin jednání staršovstva, od 18.30 mládež
 • středa 14. února od 15:30 kavárna (ne)jen pro seniory – hostem bude br. kazatel Karel Fáber ze sboru CB v Říčanech
 • čtvrtek biblická hodina od 17 hodin, povede br. kazatel Bischof, tady je možno sledovat přenos
 • pátek od 16.15 dorost
 • v neděli 18. 2. zazpívá v rámci shromáždění pěvěcký soubor KVAS

 

Program v domečku na Barrandově (Záhorského 886/4):
 • ve středu od 18.00 komunitní skupinka na téma Boží syn podle Jan 5 v rámci 40 dní s Biblí, rozhovor nad Biblí povede Andrew Funka
 • ve čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé

 

Sborová dovolená 2024 bude opět v Parkhotelu v Harrachově 2. – 9. srpna 2024 (pátek – pátek).
Prosím, poznamenejte si termín, o spuštění přihlašování budete včas informováni.

Další data k zaznamenání:
 • 21. února se připojíme k cyklu 40 dní s Biblí (rozpis čtení v únorových SL, průvodní informace a materiály k využití na různých typech setkání najdete zde)
 • neděle 24. března 2024 – sborový den s obědem, Výroční členské shromáždění
 • středa 28. února – společná snídaně v 10 hodin

 

Náměty k modlitbám:
 • kde je náš úkol ve službě lidem v okolí sboru? – kéž Pán Bůh připraví i pracovníky
 • hledáme vedoucí a pomocné vedoucí pro zamýšlený skautský oddíl při našem sboru – po skautu je velká poptávka, rádi bychom jeho prostřednictvím navázali kontakt s rodinami v okolí modlitebny
 • volby do staršovstva
 • nemocní mezi námi (J+P Vinčálkovi, B. Vinčálková, A.Petrová, H. Řeháková)
Pozvánka odjinud:
 • vzpomínkový koncert na Ramblina Rexe – 29. února 2024 v 19 hodin, sbor CB v Praze 1 – Soukenické, veškeré bližší info najdete zde