Sborový program v následujícím týdnu:

  • V pondělí začíná v našem sboru příměstský tábor Hranatý svět – WIld Wild West pro přibližně 15 dětí pod vedením Libora Duchka, Martiny Lachmanové a Věry Matulíkové. 
  • V úterý je v 18.30 společná biblická hodina v Soukenické, poslouží br. kazatel Bronislav Matulík: Daniel 12 – Tajemství konce dějin.
  • Ve středu se vrací dorostenci z tábora.
  • V neděli 17. 7. začíná společná dovolená mládeže.

V pátek 15. července oslaví sestra Marie Raisiglová 90. narozeniny, do dalších let jí přejeme duševní svěžest a Boží požehnání!

Další data k zaznamenání:

  • 5. – 12. 8. sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov
  • 11. 9. instalace br. kazatele Pavla Bischofa jako kazatele správce smíchovského sboru (v rámci dopolední bohoslužby)


Celocírkevní akce a pozvánky:

  1. 13. 8. OPEN IT! – Letní biblická škola pro mládež 16+, pořádá Evangelikální teologický seminář ve spolupráci s Odborem mládeže a Dorostovou unií CB (podrobné info zde).


Vyklízení sborového domu
Pokud máte ve sborové budově Vaše soukromé věci, o kterých nejste s hospodářem Alešem Čejkou domluveni na jejich uložení, prosíme o jejich odnesení nebo o upozornění Aleše Čejky na tyto věci do 31. července. Po tomto datu začne postupné vyklízení nepotřebných věcí ze sborové budovy a mohou být zlikvidovány, pokud o nich nebude hospodář informován.

Sbírka pro Editu Baronovou – včetně správného prokliku na video
Staršovstvo se rozhodlo doporučit Vaší pozornosti tuto dobročinnou sbírku ve prospěch sestry Edity Baronové, starší sboru CB v Neratovicích; doporučení podpořil i neratovický vikář Tomáš Grohman, který nedávno absolvoval svou praxi v našem sboru. Bližší informace a odkaz na sbírku najdete zde, také je možné shlédnout informační video.

Provázejme nadále v modlitbách naše nemocné, děti na letních akcích  i všechny své blízké na cestách a na dovolených. Díky Pánu Bohu za možnost odpočinku i nových zážitků!