(Nejen) sborový program ve velikonočním týdnu:

 • V úterý od 18 hodin začíná program mládeže.
 • Ve středu od 15.30 otevírá kavárna (nejen) pro seniory – hostem bude kazatel Martin Běle.
 • V Domečku na Barrandově se koná od 16.30 Dětská velikonoční slavnost, na kterou navazuje od 18.00 Velikonoční komunitní skupinka na téma Bolest lidství s rozhovorem nad Žalmem 39. Více informací zde
 • Od čtvrtka 14. 4. do 18. 4. mohou nejen rodiny s dětmi projít Křížovou cestu z Holyně Prokopským údolím ke Kostelu Krista Spasitele na Barrandově, kterou tento rok ve spolupráci s naším sborem budou pořádat i další barrandovské církve, bližší info zde.
 • Biblická hodina tento týden NEBUDE.
 • Na Velký pátek bude od 10 hodin Společná bohoslužba Církve bratrské ve Sboru CB v Praze 1, Soukenická – kázáním poslouží předseda Rady CB David Novák: Král na kříži opuštěný Bohem. Online přenos bude možné sledovat zde.
 • Od 16.15 probíhá setkání  dorostu.
 • V 18:30 sejdeme k velkopáteční bohoslužbě i v naší modlitebně ve Vrázově.
 • Při bohoslužbě na Velikonoční neděli budeme společně slavit večeři Páně.

 

Další data k zaznamenání:

 • 4. od 11.00 – Rodinná (po)velikonoční slavnost a ekumenická bohoslužba v Kostele Krista Spasitele na Barrandově v rámci akce Zažít Barrandov jinak (jarní), následovaná hudebním programem s duchovní i veselou hudbou.
 • 11. – 15. 7. – tradiční letní příměstský tábor na Smíchově
 • 5. – 12. 8. 2022 (pátek – pátek) – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (přihlašování bude spuštěno během dubna).

 

Pomoc Ukrajině:
Nyní je v našem sboru ubytováno 10 dětí a dospělých prchajících před válkou na Ukrajině. Děkujeme všem dárcům, kteří přinesli potřebné potraviny.  Ubytovaným dětem i dospělým můžete nadále pomoci potravinami (včetně ovoce a zeleniny) – je možno přinést v neděli do sborové kuchyně. Více informací získáte u Aleše Čejky (tel. 734 368 528). Prosíme, zapište, co přinesete,  v editovatelné tabulce.

Sbírka na pomoc našim ubytovaným
Protože je nákup a doprava potravin do sboru pro některé náročná, z praktických důvodů jsme se rozhodli vyhlásit také finanční sbírku, kterou mezi naše hosty z Ukrajiny rovnoměrně rozdělíme. Vaše finanční dary pro ubytované hosty můžete zasílat do 31. května 2022 bankovním převodem na účet našeho sboru č. 150416108/0300, variabilní symbol 2535 s poznámkou Pomoc uprchlíkům. Potvrzení o Vámi poskytnutých finančních darech si, prosíme, v případě zájmu vyžádejte u hospodáře sboru Aleše Čejky.

Ještě stále je možné se připojit do modlitebního řetězce za Ukrajinu (do Velkého pátku). Více informací o možnosti připojení najdete zde.