NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

KÁZAJÍCÍ: Zdeněk Vojtíšek

Děkujeme milému bratru Zdeňkovi Vojtíškovi za jeho službu. Ve čtvrtek s ním budeme pokračovat v rozhovoru nad Biblí nad otázkou, co se dělo mezi Ježíšovým ukřižováním a vzkříšením, čtvrtek od 18:30.

Tento týden na staršovstvu bylo rozhodnuto, že Daniel Kaštánek bude pokřtěn první neděli v listopadu. Modleme se za něj a radujme se s ním.

Ve středu bude kavárna (nejen) pro seniory. Nový školní rok začneme společným setkáním bez hosta. Sejdeme se s vděčností za uplynulé léto, podíváme se na fotky z akcí, které se v létě odehrály a využijeme společný čas ke zpěvu, modlitbám a rozhovorům. Jako obvykle bude k dispozici občerstvení. Ve středu 9. října v 15:30.

Od dnešní neděle je pozastaveno živé vysílání kvůli technickým potížím. Nahrávky bohoslužeb budou i nadále k dispozici na internetových stránkách sboru www.cbsmichov.cz, kde najdete také aktuální informace o všem, co se ve sboru děje.

K dispozici je nové číslo časopisu Brána.

Pro vaši informaci: Na dnešní odpoledne staršovstvo domluvilo návštěvu bysterského kazatele Tomáše Cvejna ještě s jedním bratrem starším. Budeme mluvit o tom, jak se jejich sbor vyrovnával s tím, že mají ve sboru homosexuála. K rozhovoru jsou přizváni také vedoucí besídky, dorostu a mládeže a někteří další lidé zapojení do pastorace.

Pozvání pro všechny: Dnes večer se sejdeme k modlitbám v této budově v 18h.