NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

KÁZAJÍCÍ: Jan Valeš

Sestra Růžena Píčová srdečně zdraví celý sbor. Dovezli jsme jí pozdrav, který jsme v dubnu pro ni zde podepisovali k jejím 100. narozeninám. Fotku pořídil Ruda Pánek.

Včera se konala Biblická stezka. Děkujeme našim dorostencům, že reprezentovali hrdě náš sbor!

Dnes vychází květnové číslo Sborových listů.

Dnes večer se koná modlitební setkání. Všichni jste srdečně zváni přijít v 18h nebo se k nám přidat v duchu tam, kde právě budete. Modlíme se za sbor, za sebe navzájem i za ty, kteří dají vědět, že aktuálně potřebují přímluvné modlitby.

Všechny ostatní informace najdete na internetových stránkách sboru.