NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

KÁZAJÍCÍ: Jan Valeš

Naši mládežníci se vrátili z týdenního pobytu…

Náš prázdninový sborový program sestává ze čtvrteční biblické hodiny a nedělní oslavy:

  • na biblické hodině sledujeme jednotlivé oblasti praktické křesťanské služby: Vzájemná zpovědní služba (Jan Valeš) (témata biblických hodin jsou v kalendáři)
  • v neděli před bohoslužbou je modlitební setkání, máte-li čas, přijďte již v 8:45 a přidejte se k ostatním ve vděčnosti a přímluvných modlitbách
  • po bohoslužbě je čas na společenství u občerstvení, pokud se podaří ho zajistit

Dnes večer není modlitební setkání, třebaže je první neděle v měsíci. Ta bude až v září.

V sobotu mnozí z nás odjíždíme na sborovou dovolenou. Bohoslužba i biblická hodina na Smíchově budou v obvyklou dobu. Ať již na sborovku jedete nebo nikoli, prosím modleme se za Boží požehnání – ve vzájemné službě i odpočinku.