NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

KÁZAJÍCÍ: Daniel Kaleta

Děkujeme milému bratru Danielovi Kaletovi za jeho službu. Ve čtvrtek budeme již bez Daniele Kalety pokračovat jen s naším kazatelem v rozhovoru nad Biblí, téma zní: Proč se obtěžovat s církví, jmenovitě členstvím v církvi, čtvrtek od 18:30.

Ve středu pokračuje cyklus přednášek o manželství v Městské knihovně na Barrandově: Zákon setby a žně – co člověk rozsévá, to bude i sklízet. Ve středu v 18h. Pozvánky jsou na parapetu v modlitebně a také na internetu a sociálních sítích.

Příští víkend ve sboru probíhá vizitace:

  • Podrobnou informaci najdete ve Sborových listech.
  • Dva kazatelé, kteří s námi příští víkend stráví, se budou od pátečního odpoledne setkávat s členy sboru, Roman Toušek v Berouně, Tomáš Cvejn v Praze. V neděli celý víkend zakončíme členským shromážděním, to začne ve 13:30 hod.
  • Na členském shromáždění mimo jiné potřebujeme dva lidi pověřit konkrétním úkolem – zástupce sboru na společné česko-slovenské konferenci CB koncem listopadu a náhradníka do volební komise. Více informací najdete ve Sborových listech.
  • A můžeme se těšit na sborový oběd, kterého se ujaly ochotné sestry. Prosí, abyste s sebou příští neděli přinesli něco ke kávě a čaji po obědě.

Dnes večer se sejdeme k modlitbám v 18h. Přijďte se modlit s ostatními, potřebujeme se za sebe navzájem modlit.