NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

KÁZAJÍCÍ: David Kašper

V čase biblických hodin probíhá biblický kurz Celou Biblí na Andělu. Jste všichni zváni, nevadí, pokud jste nestihli první setkání minulý týden.

V sobotu se koná regionální kolo dorostové soutěže Biblická stezka.

Náš kazatel Jan Valeš dnes slouží v Berouně.

Všechny ostatní informace vč. aktuálního čísla Sborových listů najdete na internetových stránkách sboru.