NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Libor Duchek

Návštěvy v domově Mirka Sejkory jsou obnoveny, karanténa skončila.

Ve středu vás zvu na další díl literárních setkání, které Libor Duchek pořádá v Městské knihovně na Smíchově (Nám. 14 října): motivy ráje ve světové literatuře. Tento týden jde o Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Ve středu 26. února v 16:15.

Celosborové i berounské staršovstvo jednomyslně odsouhlasilo koupi starší nemovistosti v ulici Na Tržišti v Berouně. Přistoupili jsme k tomuto rozhodnutí v souladu s mandátem, které staršovstvo získalo od členského shromáždění v červnu loňského roku. V současné době se odehrávají kroky směřující k podpisu kupní smlouvy. Podrobnější informace budou zveřejněny jakmile k podpisu kupní smlouvy dojde.

Zveme všechny ke společnému biblickému studiu dopisu apoštola Pavla do Efezu ve čtvrtek v 18:30, konkrétně závěr dopisu – ve Sborových listech zazněla výzva pro nás všechny, ať již na biblické hodiny chodíme či nikoliv: Čtěme dopis do Efezu v těchto týdnech společně, konkrétně s otázkou: Které vztahy jsou pro Boha důležité, které vztahy nově vytváří, které a jak svým Duchem proměňuje?

Příští neděli budeme slavit svatou večeři Pánovu.

Již je otevřeno přihlašování na sborovou dovolenou! Na internetových stránkách – RYCHLÍK najdete fotky, informace, včetně ceny. Do konce března je čas pro účastníky našich bohoslužeb (na Smíchově i v Berouně). Pak otevřeme přihlašování také ostatním, kteří se budou chtít přidat. Podívejte se, pojedeme na nové místo!