NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

KÁZAJÍCÍ: Jan Samuel Hejzlar

Tento týden proběhl v naší modlitebně příměstský tábor. Děkujeme vám, kdo jste ho připravili a zajišťovali.

V sobotu odjíždí naši mládežníci na svůj pobyt v západních Čechách.

Náš prázdninový sborový program sestává ze čtvrteční biblické hodiny a nedělní oslavy:

  • na biblické hodině sledujeme jednotlivé oblasti praktické křesťanské služby: Pokyny rodičům ve vztahu k dětem (témata biblických hodin jsou v kalendáři)
  • v neděli před bohoslužbou je modlitební setkání, máte-li čas, přijďte již v 8:45 a přidejte se k ostatních ve vděčnosti a přímluvných modlitbách
  • po bohoslužbě je čas na společenství u občerstvení, pokud se podaří ho zajistit

Kazatel Jan Valeš je s rodinou na dovolené. V případě potřeby kontaktujte Tomáše Chrásku nebo pište na sborový e-mail.