NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

KÁZAJÍCÍ: Jan Valeš

Pravidelná setkání najdete v kalendáři na internetových stránkách sboru. Děkujeme za vaše podněty a připomínky pomocí stránky “kontaktujte nás”.

Z mimořádných akcí stojí za připomenutí zítřejší dorostový výlet. Informace u dorostových vedoucích nebo ve sborovém kalendáři.

Ve čtvrtek v čase biblické hodiny začíná tento čtvrtek biblický kurz Celou Biblí na Andělu. Půjde o 7 setkání s cílem získat ucelený obraz o Bibli jako celku. To myslím z kázání nezískáte. Jste všichni zváni, na parapetu si můžete vzít letáček s humornou nadsázkou.

Chceme všechny informovat o zdravotním stavu bratra kazatele Andreje Beni, který byl leta druhým kazatelem tohoto sboru. Postihla jej mrtvice během pohřbu Josefa Škrobáka. Informace ze včerejšího rána jsou, že leží v nemocnici ve Zlíně, hematom na mozku neustupuje, má ochrnutou pravou polovinu těla, ale dobře mluví. Na převoz do Prahy se necítí. Rozhodně na náš sbor myslí a pozdravuje nás. Modleme se za něho, za jeho rodinu i počernický sbor, který si v posledních měsících vzal na starost.