NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

KÁZAJÍCÍ: Bronislav Matulík

Dnes v Černošicích slaví 10 let existence sboru. Vyřizujeme srdečné pozvání pro vás všechny – slavnost začíná ve 14h.

Dnes večer se sejdeme k modlitbám. Na úvod se také vrátíme k celocírkevní konferenci. Setkání začíná v 18h.

Všechny informace najdete také v internetovém kalendáři a na internetových stránkách. Dnes vychází červnové číslo Sborových listů – děkujeme!

Náš kazatel Jan Valeš dnes slouží slovem ve sboru v Soukenické ul.