NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Děkujeme pěveckému sboru Effatha za písně i vám, kdo jste přispěli pomocnou rukou k jejich víkendové zkoušce v našich prostorách. Stává se z toho pěkná tradice, že vás tu v lednu máme. Příští rok to už snad bude i s koncertem…

Oznámení rodiny Košťákových
Ve čtvrtek 16. 1. 2020 ve věku 84 let Pán Bůh odvolal na věčnost Helenu Košťákovou, rozenou Markovou. Život naší maminky byl dlouhodobě spojen s naším smíchovským sborem, i když poslední řádku let žila se svým manželem Blahoslavem v Černošicích a stala se členkou tamního sboru Církve bratrské. Stále však zůstávala tak trochu „smíchovačkou“, o čemž svědčí pravidelná četba smíchovských Sborových listů, a hlavně přátelství a vztahy s mnohými z vás na Smíchově.
Chceme vás ujistit, že všechny vaše dotazy na maminčin zdravotní stav z poslední doby, všechny vyslovené pozdravy pro maminku, vaše mnohé návštěvy maminky v nemocnici a v neposlední řadě vaše modlitby, byly pro nás, a hlavně pro Helenu, povzbuzením. Nemohla na všechen ten upřímný zájem reagovat, zvláště poslední dny, kdy jí přemáhala slabost, únava, a nakonec i silná, ale krátká chvíle bolesti. Helena odešla k Pánu nad ránem ve čtvrtek v domácí péči v přítomnosti svého manžela…
Jménem celé rodiny a pozůstalých děkujeme za projevené kondolence a zveme vás na vzpomínkové shromáždění, které se uskuteční nadcházející sobotu 25. 1. 2020 v modlitebně sboru Církve bratrské v Černošicích od 15 hodin.
Za rodinu Košťákových Ondřej a Judita

Připomínáme kurzy angličtiny na Barrandově: Jste zváni se účastnit kurzů a také na ně pozvat známé. Kurzy začínají 21. ledna. Více informací ZDE.

Zveme všechny ke společnému biblickému studiu dopisu apoštola Pavla do Efezu ve čtvrtek v 18:30, konkrétně přelom 2. kapitola – ve Sborových listech zazněla výzva pro nás všechny, ať již na biblické hodiny chodíme či nikoliv: Čtěme dopis do Efezu v těchto týdnech společně, konkrétně s otázkou: Proč je jednota důležitá, v čem spočívá, co jí prospívá, co jí škodí?