NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

KÁZAJÍCÍ: David Novák

Děkujeme našemu dnešnímu hostovi za jeho službu. Ve čtvrtek budeme s Davidem Novákem pokračovat v rozhovoru nad Biblí nad dnešním tématem vzkříšení: Proč vzkříšení těla, když duch je přece mnohem důležitější? O jedné z největších křesťanských herezí, čtvrtek od 18:30.

Připomínáme, že do konce listopadu je čas na to objednat si časopis Brána na příští rok. Všechny informace jsou v listopadovém čísle Sborových listů a visí na nástěnce. Přeplatné stojí 460 Kč na celý rok. Objednejte si u manželů Košťákových.

Zveme vás na přednášku Mgr. Hany Imlaufové a diskuzi na téma Komunikace – živná půda pro dobrý růst vztahů, která se bude konat v pobočce Městské knihovny na Barrandově (Wassermannova 926/16, Praha 5) ve středu 27. listopadu 2019 od 18:00 hod. Hana Imlaufová je speciální pedagog, psychoterapeut, manželský a rodinný poradce. Pracuje v Křesťanské pedagogicko-psychologické poradně, Praha. Pozvánku naleznete na nástěnce. Setkání je určeno pro širokou veřejnost. Můžete pozvat také Vaše přátele.

Příští týden je poslední neděle církevního roku, než začne advent. A to je také příležitost pro finanční sbírku na Diakonii CB. Více informací o Diakonii i o sbírce má připravených Dáša Průšková.

Oznámení týkající se toho, co bude po bohoslužbě následovat o patro níž, pro nás má Jana Dobišová.