NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Kvůli nebezpečí nákazy se leccos ruší. Už nyní je jasné, že výroční členské shromáždění plánované na 29. března bude muset být v náhradním termínu, který oznámíme později. Také přichází informace o různých připravovaných akcích, které se ruší – např. zítřejší studijní den o J. A. Komenském, konference OMARu a dále. Je jasné, že dříve než se někam vypravíme, má smysl si nejprve telefonicky ověřit, zda se vůbec koná to, kam se vypravujeme…

Pravidelná setkání našeho sboru v tomto týdnu:

  • mládež se při vší opatrnosti setkává i nadále
  • biblické hodiny: Právě jsme začali cyklus Starozákonní oběti a oběť Ježíše Krista. Protože je to téma neotřelé a potřebné, chceme umožnit více lidem z toho mít užitek díky tomu, že to budeme vysílat po internetu na stejné adrese jako nedělní bohoslužby.
  • dorost se při vší opatrnosti setkává i nadále, předpokládáme, že rodiče nepošlou na dorost dítě, které má příznaky či se již setkalo s nákazou
  • nedělní bohoslužby: Budou i nadále probíhat podobně jako dnes – omezený počet osob se může sejít ve Vrázově ulici ke společné bohoslužbě, kterou budeme živě vysílat. Podle toho, jak se bude situace dále vyvíjet, uvažujeme o koordinaci míst, kde by se mohlo potkat pár lidí ze sboru, společně poslouchat kázání v živém přenosu a pak se společně modlit, zazpívat si, přimlouvat se. Kde se dva než tři sejdou v Ježíšově jménu, tam je on uprostřed nich. A mimořádné okolnosti, které zažíváme, po nás žádají, abychom byli duchovně silní, proto se potřebujeme povzbuzovat a podepírat.

Tím se dostávám k dalším koordinačním záležitostem:

  • V dnešní době je dobré k osobním rozhovorům využívat telefony. Pokud by někdo z vás chtěl zavolat dalším, s kterými se rád potkával na nedělních bohoslužbách, lze předpokládat, že máme ve sboru ten problém, že neznáme navzájem svá telefonní čísla. Nabízíme tedy, abyste se v takovém případě obrátili na kazatele (777 262 841) a ten může výměnu telefonních čísel zprostředkovat.
  • Mládežníci nabízejí praktickou pomoc např. s nákupem. Ten, kdo patří mezi ohrožené skupiny (senioři, dlouhodobě nemocní a jinak zdravotně oslabení lidé) ať si zavolá na číslo 724 604 398 a domluví si nákup, který mu někdo z mládežníků přiveze až domů. Zároveň připomínám, jak takovéto otázky řešili apoštolé: Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru. (1Tm 5,8) Církev ať má kapacitu se starat o ty, kdo nemají rodinu. Takže nás všechny vybízím, abychom byli ohleduplní a pečovali o ty, které máme kolem sebe. Díky tomu budeme mít kapacitu pomoci těm, kteří nikoho nemají.
  • Pokud naopak nabízíte pomoci, obraťte se na kazatele. Děkujeme!
  • V týdnu kazatel rozeslal dva informační e-maily ze své e-mailové adresy jan.vales@cb.cz. Pokud jste je nedostali, může to být buď proto, že skončily mezi nevyžádanou poštou (to si ověřte), nebo kazatel na vás nemá e-mail (můžete mu ho poslat). Dáváme dohromady okruh těch, kdo e-mail vůbec nemají, těm je třeba aktuální informace telefonovat. Tímto způsobem můžeme zajistit dostatečnou informovanost.

Pro příští týden je ve Vrázovce připraveno hlídání dětí 1. stupně ZŠ od 8:30 do 12:30. Víte-li o někom, kdo si nemůže dovolit mít děti jen tak doma a komu by to výrazně pomohlo, dejte vědět Liborovi Duchkovi (libor.duchek@email.cz). Kapacita je omezená na 15 dětí.

První dodávka nových židlí do velkého sálu dorazí příští týden. Kdo máte zájem si jednu či více lavic odvézt domů či na chalupu, obraťte se urychleně na hospodáře Pavla Bartoška, případně na kazatele, který mu to vyřídí.