NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

KÁZAJÍCÍ: David Košťák a mládež

Dostali jsme zprávu z Pardubic od Simony a Honzy Mackových: Narodil se nám syn Timoteus! V pátek 12. 4. ve 12:30. Simona byla statečná a jsou oba v pořádku.

Velikonoce

  • Podrobný program setkání během velikonoc najdete ve sborovém kalendáři na internetu a také ve Sborových listech.
  • Pro jistotu a pro vaše známé jsou k dispozici pozvánky s přehledem setkání.
  • Ve středu v knihovně na Barrandově přednáška: O důvod víc slavit Velikonoce.
  • Ve čtvrtek není biblická hodina.
  • V pátek celopražské setkání v 10h.
  • Odpoledne procházka křížovou cestou na Petříně v 16:30.
  • V pátek večer zde velkopáteční bohoslužba v 18h.
  • V neděli velikonoční bohoslužba tak jako dnes.

Dnes naposledy se můžete zapojit do ankety ohledně sezení zde v sále: Na členském shromáždění před 2 týdny staršovstvo vyhlásilo anketu pro všechny vás, kdo se účastníte nedělních bohoslužeb. Můžete se vyjádřit, zda dáváte přednost současným lavicím nebo navrženým židlím. Pokud je vám to jedno, můžete se vyjádřit tím, že se ankety nezúčastníte. Každý prosíme, ať hlasuje jen jednou.