NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

KÁZAJÍCÍ: Jan Valeš

Ve čtvrtek budeme pokračovat v rozhovoru nad Biblí, téma zní: Odpuštění po česku, aneb jaké zkušenosti s odpuštěním mají mediátoři, kteří se snaží urovnat spory, čtvrtek od 18:30.

Tento víkend ve sboru probíhá vizitace:

  • Je zde s námi kazatel Tomáš Cvejn z Bystrého. V Berouně víkend strávil druhý z našich hostů, Roman Toušek.
  • Ve 13:30 hod. se tu společně sejdeme jako členové tohoto sboru k rozhovoru s vizitátory nad tím, jaký obrázek si udělali a co by nám doporučili.
  • Na členském shromáždění mimo jiné potřebujeme dva lidi pověřit konkrétním úkolem – zástupce sboru na společné česko-slovenské konferenci CB koncem listopadu (staršovstvo navrhuje Tomáše Chrásku) a náhradníka do volební komise (staršovstvo navrhuje Áku Chráskovou).

Pro vaši informaci – v pondělí 11. listopadu se koná opět po roce setkání pražského seniorátu, kam pražský sbor vysílá kromě kazatele ještě 1-2 své zástupce. Tentokrát je tématem mládež a tak s kazatelem jdou vedoucí mládeže.

Ve středu bude opět Kavárna nejen pro seniory, tentokrát s Davidem Novákem, předsedou Rady Církve bratrské, 13. listopadu v 15:30.

Oznámení s předstihem: Kdo z vás rádi čtete a ještě k tomu rádi o knížkách s druhými povídáte, pro vás je tu pozvánka na literární setkání do Městské knihovny zde na Smíchově (Nám. 14 října), kde Libor Duchek začíná cyklus přednášek o motivu ráje ve světové literatuře. Je to ve středu 27. 11. v 16:15 na literární večer do městské knihovny zde na Smíchově. Zahajujeme tak cyklus přednášek a diskuzních večerů o smyslu lidské existence. Je to příležitost pozvat své přátele a potkat se na neutrální půdě. Více informací na nástěnce. Zároveň prosíme o modlitby za tento projekt.

Asi se mnozí z nás v tuto chvíli již těší, až bohoslužba skončí a budeme mít čas jeden na druhého. Skupinka SmíchON pro nás připravila něco pro obohacení tohoto společného času po bohoslužbě. Prosím Magdu Klamkovou, aby nám řekla, o co se jedná…

Informace ohledně oběda