Celou biblí na andělu

Po Velikonocích nahradí biblické hodiny ve čtvrtek večer kurz Celou Biblí na Andělu, který mladším i starším přehlednou, intenzivní a zajímavou formou přiblíží, jak jednotlivé biblické příběhy zapadají do velkého příběhu celé Bible

 

Toto je odkaz na on-line materiály kurzu formou prezentace.

Můžete se těšit:

• že se přestanete ztrácet v tom, kde a kdy se ten či onen příběh odehrává,
• že se vám propojí události popisované v Bibli s těmi, které znáte ze školních lavic,
• že uvidíte vztah Boha a lidí nově jako korálky navlečené na niti, mezi nimiž je i ten váš,
• že budete Bibli číst zase s novou chutí, i když třeba už podruhé či potřetí v životě,
• na odměny určené těm, kdo se kurzu budou aktivně účastnit a splní domácí přípravy.

Kurz je hlavně pro ty, kdo jsou už s obsahem Bible seznámeni a mají ji zhruba jednou celou přečtenou. Budeme objevovat vzájemné souvislosti, vést rozhovory, společně studovat.

V sedmi setkáních proletíme Biblí jakoby na křídlech a z ptačí perspektivy – celou Biblí na Andělu.

Všichni jsou zváni, aby kurz vzali vážně, zapsali se do formuláře na stránkách sboru, těšili se na to a zkusili si ze setkání odnést maximum.

  • Z každé lekce vyplyne zadání pro samostudium v rozsahu asi 1 až 2 hodin.
  • Účastníci budou mít zároveň příležitost zůstat hned ve čtvrtek večer v modlitebně déle a domácí přípravu si udělat či rozpracovat (k dispozici budou pomůcky i kazatel).
  • Ti, kdo do formuláře zadají své jméno a e-mail, budou dostávat materiály k jednotlivým lekcím také elektronicky.

To vše ovšem neznamená, že na setkání nemůže přijít kdokoliv, ať už se přijde podívat jednou, nebo opakovaně.

KDY

Čtvrtky – 25.4. / 2.5. / 9.5. / 16.5. / 23.5. / 30.5. / 6.6

KDE

Sbor CB Smíchov, Vrázova 4, Praha 5

V KOLIK

od 18:30 do 19:30

Přehled témat:

  1. Úvodní setkání (25. 4.)
  2. Noachická smlouva v souvislostech (2. 5.)
  3. Abrahámovská smlouva v souvislostech (9. 5.)
  4. Sínajská smlouva v souvislostech (16. 5.)
  5. Davidovská smlouva v souvislostech (23. 5.)
  6. Nová smlouva v souvislostech (30. 5.)
  7. Praktické dopady kurzu (6. 6.)

CO MUSÍTE VĚDĚT PŘED PRVNÍ NÁVŠTĚVOU?

Jaký je rozdíl mezi bohoslužbou a biblickou hodinou?

Smyslem bohoslužby je společně uctívat Boha, naslouchat jeho hlasu. Cílem biblické hodiny je lepší pochopení Bible a rozhovor o důležitých otázkách. Na biblické hodině sedíme v menším počtu kolem stolu.

Musím znát Bibli?

Není to potřeba, i když to může být výhodou.

Budu se muset aktivně zapojit?

Ne. Řada lidí kolem se asi do rozhovoru zapojí, ale člověk se k nim nemusí přidat.