NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

KÁZAJÍCÍ: JAN VALEŠ

V týdnu se konají tato setkání:
V úterý – Mládež
Ve čtvrtek – Biblická hodina: Odpuštění hříchů a křesťanská svoboda (Libor Duchek)
V pátek – Dorost
V neděli – Ranní modlitební chvíle, bohoslužba s nedělní školou pro děti
– také sborový oběd (prosíme přineste s sebou drobný moučník sladký či slaný)
– výroční členské shromáždění členů sboru od 14 h (materiály pro členy jsou u východu)

Dne 14.4. se dožívá požehnaného věku 100 let naše dlouholetá členka ses. Růžena Píčová. Chystáme se jí v jejím novém domově v Táboře navštívit. Mimo dárku, který pro ni připravujeme, ji chceme rovněž předat pozdrav od vás. Po dvě neděle budete mít možnost připojit svůj podpis k tomuto pozdravu. Najdete jej u východu z modlitebny.