Nedělní oznámení sboru Církve bratrské v Praze 5

Kázající: Pavel Chráska ml.

Kazatel Jan Valeš je se svoji rodinou na týden jarních prázdnin mimo Prahu a čerpá dovolenou.

V týdnu se konají tato setkání:
V úterý – Mládež
Ve čtvrtek – Biblická hodina: Proč se Ježíšovi učedníci nepostili aneb obraz očekávání na ženicha (Tomáš Chráska)
V pátek – Dorost
V neděli – Ranní modlitební chvíle, bohoslužba s nedělní školou pro děti

Po bohoslužbě je o patro níž připraveno občerstvení. Všichni jste srdečně zváni. A jste zváni také k tomu zapsat se do tabulky na nástěnce na některou neděli a vzít si občerstvení na starost. Pokud si nejste jisti, co to obnáší, zeptejte se Jany Zelinkové či Věry Bartoškové.