Nedělní oznámení sboru Církve bratrské v Praze 5

Kázající: Dětská vánoční slavnost

V týdnu se konají tato setkání:
V úterý – vánoční Mládež
Ve středu – pohřeb Gustava Reinische v 15:30 ve Vrázově 4
Ve čtvrtek – Biblická hodina: Prvorození ve Starém zákoně a Ježíš jako prvorozený Syn
V pátek – vánoční Dorost
V neděli – Ranní modlitební chvíle, bohoslužba s nedělní školou pro děti

V první svátek vánoční 25. prosince je vánoční bohoslužba od 10:00 h.