14. září až 23. listopadu 2017

Podzimní cyklus biblických hodin nám postupně představí všech 12 knih malých proroků – od Ozeáše po Malachiáše.

Knihy nás provedou čtyřmi staletími dějin starověkého Izraele, budeme se zamýšlet nad tím, co může zvěst malých proroků přinést do našeho života dnes.

Nejsilnější zvěstí je Boží věrná láska, na kterou je možné se spolehnout. Ruku v ruce s ní jde skutečnost, která je asi pro naši dobu velkou výzvou – proroci oznamují národní katastrofy jako Boží soudy. Jak se žije pod Božím soudem? Jak se má člověk modlit k Bohu, který ho dostal do složité situace? A jak se žije mezi pohany? Boží věrnost se projevuje v tom, že Boží lid/Izrael není ani v této situaci opuštěn. Jak usilovat o duchovní obnovu? A jakou roli v tom hraje příchod pověřeného Mesiáše?

Program podzimního cyklu:

ZÁŘÍ
14.9.: představení proroka Ozeáše
21.9.: představení proroka Jonáše
28.9.: představení proroka Micheáše

ŘÍJEN
5.10.: představení proroka Ámose
12.10.: představení proroka Nahuma
19.10.: představení proroka Sofonjáše
26.10.: představení proroka Abakuka

LISTOPAD
2.11.: představení proroka Abdijáše
9.11.: představení proroka Agea
16.11.: představení proroka Zacharjáše
23.11.: představení proroka Jóele
30.11.: představení proroka Malachiáše

Také nedělní kázání budou sledovat obsah biblických hodin.
Případné změny v programu budou opraveny v samostatné pozvánce, která bude k dispozici v průběhu září.

Letáček ke stažení zde.