duben a květen 2018 / každý čtvrtek od 18:30

V jarních biblických hodinách na Smíchově volně navážeme na nedávnou panelovou diskuzi na téma Politika a budeme si povídat o tom, jestli má Bible co říci k chodu dnešní společnosti. Připravena jsou následující tematická setkání:

5. dubna – Bible a politické uspořádání – stručné uvedení do tématu  – kazatel Jan Valeš

Jaká politická uspořádání potkáváme v Bibli? Např. mojžíšovskou teokracii, staroizraelské království nebo římskou okupaci Palestiny… Co se v Bibli učí o tom či onom politickém uspořádání? Co tvrdí Ježíš? K čemu je dobrá odluka církve a státu?

12. dubna – Proč křesťan volí pravicově – kazatel Jan Valeš se spolupracovníky

Jaké pravicové hodnoty souzní s Biblí? Např. Desatero principiálně chrání soukromé vlastnictví. Co vyplývá z toho, že Mojžíšův zákon se nesnaží vymýtit chudobu? A určitě jsou také křesťanské hodnoty, které hájí všechny ne extrémní politické strany…

19. dubna – Proč křesťan volí levicově – kazatel Jan Valeš se spolupracovníky

Co znamená láska k bližnímu promítnutá do systému státní správy? Co vše z levicových hodnot Písma je zahrnuto v sociálním státu, jak se vyvinul v západní civilizaci? Projdeme společně všechny systémové nástroje Mojžíšova zákona na ochranu chudých a jinak sociálně ohrožených osob.

26. dubna – Původ a význam lidských práv, všeobecná deklarace lidských práv – teolog Pavel Hošek

Kde jsou kořeny myšlenky lidských práv? Jde o boj za lidskou nezávislost na Bohu nebo naopak zbožné domýšlení poselství Bible? Je svoboda svědomí a vyznání spíše výsledkem zesvětštění (sekularizace) nebo ryzí evangelijní tolerance?

3. května – Křesťanství a/nebo lidská práva – teolog Pavel Hošek

Pokračování započatého rozhovoru

10. května – Ještě jednou o lidských právech – Jan Valeš

Výklad biblických míst, v kterých se mluví o tom, že “Bůh člověka stvořil ke svému obrazu”. Co to prakticky znamená? Jak tomu rozuměli křesťané v dřívějších dobách? V jakém smyslu se to týká všech lidí?

17. května – Učení apoštola Pavla o státu a obci – historik Milan Hanyš

24. května – Pavlova politická teologie inspirace pro dnešek? – historik Milan Hanyš