17. prosince 2017 / 9:30

Děti z nedělní besídky oslaví příchod Spasitele vánočním pásmem písniček a vystoupení. Mladší děti si připravily hru Betlémská hudba, starší pak představení Osel.

Přijďte si připomenout příběh o narození Ježíše Krista, i když tentokrát možná z trochu jiné perspektivy, potěšit srdce a obveselit mysl.

Všichni jsou srdečně zváni.