Děkujeme.

Na zadanou emailovou adresu přijde potvrzovací email. Abyste mohli od nás dostávat novinky, je třeba v emailu potvrdit přihlášení kliknutím na tlačítko “přijímám”. Tím souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které naleznete níže.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro Sbor Církve bratrské v Praze 5

Já, osoba starší 16 let uvedená v níže uvedeném formuláři v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen” GDPR”) odesláním tohoto webového formuláře potvrzuji, že beru na vědomí, že:

– správcem osobních údajů bude Sbor Církve bratrské v Praze 5, IČO: 61382191, Sídlo: Vrázova 4, 150 00 Praha 5 (dále jen správce), kterého můžete kontaktovat na e-mailové adrese, smichov@cb.cz nebo telefonicky na tel. 257 319 839.

– osobní údaje budou zpracovány na základě mého souhlasu se zpracováním osobních údajů

– osobní údaje se budou zpracovávat po dobu 5 let.

– osobní data mohou být předávána mezi organizačními složkami správce v rozsahu, který jsem uvedl/ v tomto formuláři, za účelem informování Vás o novinkách a aktivitách našeho sboru.

– rozsah a účelem zpracování svých osobních údajů: Vaše níže uvedené údaje budou použity pro zasílání novinek o činnosti Sboru Církve bratrské v Praze 5.

Prohlašuji, že jsem byl poučen/a:

a) o tom, že nejsem povinen/a udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše popsaný účel, že jej mohu kdykoli odvolat prostým prohlášením vůči sboru doručeným poštou na adresu sboru, nebo e-mailem na adresu sboru, nebo i telefonicky sdělením této informace statutárním zástupcům sboru nebo zasláním odvolání souhlasu na adresu okbarrandov@email.cz;

b) o tom, že v okamžiku odvolání souhlasu přestane sbor příslušné osobní údaje zpracovávat;

c) o tom, že s neudělením nebo odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není spojen žádný negativní důsledek pro uvedené osoby;

d) o tom, že při zjištění, že zpracovávané údaje nejsou přesné, mám právo požadovat opravu těchto údajů.