Biblické hodiny o prázdninách

Na základě slov apoštola Pavla v dopise do Galacie, kde porovnává výsledky naší tělesnosti s ovocem působení Ducha svatého v životě jednotlivce, budou biblické hodiny v měsících červenec a srpen zaměřeny právě na ovoce Božího působení – na lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, mírnost a sebeovládání.

Jak může studium Bible pomoci k tomu, aby Bůh proměňoval náš život ke své podobě? Přijďte a hledejte odpovědi spolu s námi.