Události, které jsou za námi:

Pastýřský dopis k Velikonocům 2023

Milé sestry, milí bratři, chtěl bych vás u příležitosti Velikonoc pozdravit posledními slovy, která náš Pán vyřkl na kříži: „Dokonáno jest“ (J 19, 30). Na první čtení se může zdát, že se jedná o zoufalý výkřik nespravedlivě odsouzeného člověka. Jenže tomu tak není....

SouZnění

večer modliteb a chval
Květná neděle 2. 4. 2023
od 18 hodin