Biblické hodiny

Bible je nejdůležitějším měřítkem naší víry a života. 

Proč studujeme Bibli

Bible je krásná, zajímavá, místy komplikovaná, inspirativní a také dlouhá. Je to knihovna 66 knih různých žánrů napsaných v průběhu více jak tisíce let.

Církev bratrská patří mezi církve, které zastávají ten postoj, že patří ke křesťanské víře žít podle Bible. Je dobře, když každý křesťan Bibli čte a nějak si ji sám vykládá. Na biblické hodině se setkáváme, abychom vedli společný rozhovor o tom, co z Bible pro své životy vyvozujeme a proč.

Na co se můžete těšit

Biblická hodina je přednáška a rozhovor nad textem Bible. Probíhá v přátelské atmosféře, ke které patří také písnička, modlitba a drobné občerstvení.

 

 

CO MUSÍTE VĚDĚT PŘED PRVNÍ NÁVŠTĚVOU?

Jaký je rozdíl mezi bohoslužbou a biblickou hodinou?

Smyslem bohoslužby je společně uctívat Boha, naslouchat jeho hlasu. Cílem biblické hodiny je lepší pochopení Bible a rozhovor o důležitých otázkách. Na biblické hodině sedíme v menším počtu kolem stolu.

Musím znát Bibli?

Není to potřeba, i když to může být výhodou.

Budu se muset aktivně zapojit?

Ne. Řada lidí kolem se asi do rozhovoru zapojí, ale člověk se k nim nemusí přidat.

Kde najdu, jaké téma nebo jaká část Bible se bude probírat?

Většinou se jedná o několikatýdenní cyklus. Celkovou informaci lze najít ve Sborových listech v sekci Rychlík, informaci o konkrétním setkání v kalendáři.

KDY

Každý čtvrtek

KDE

Církev bratrská v Praze 5, Vrázova 4 (Dřevěný sál)

V KOLIK

od 18:30 do 19:30