Bible živá, nebo mrtvá?

Cyklus přednášek v Městské knihovně v Berouně

 

Církev bratrská v Berouně pořádala v roce 2019 cyklus přednášek.

16. ledna 2019 / Bible za zenitem?

Přednášející: Jiří Hedánek, jazykovědec a překladatel starozákonních knih Bible

Velká část dnešní společnosti se shodne na tom, že Bible byla důležitou knihou v historii Evropy a západního světa. Zároveň člověka napadá řada pochybností o její věrohodnosti a užitečnosti: Nejde jen o sbírku starodávných textů plných omylů? Je vůbec možné současný text Bible ztotožňovat s původními texty? Nebyla při jejím vzniku úmyslně opominuta některá jiná „evangelia“, která se editorům nehodila? Nesloužila Bible především jako nástroj nadvlády mocichtivých lidí nad ostatními? Může Bible vůbec něčím prospět přemýšlejícímu člověku ve 21. století?

Poslechněte si zvukový záznam přednášky anebo si stáhněte podklady k prezentaci Jiřího Hedánka ve formátu PDF. Errata.

Bible za zenitem

o Jiří Hedánek | Bible živá, nebo mrtvá?

20. února 2019 / O smyslu a původu života. Už zase?

Přednášející: Pavel Hošek, profesor na Univerzitě Karlově, teolog, religionista a kazatel

Otázky po smyslu a původu života si lidé kladou od nepaměti, věnuje se jim řada odborných i populárních knížek, umělci i vědci si s nimi lámou hlavu. Snad každý člověk se někdy v životě zastaví a zamyslí na smyslem svého života. Někdy jsme ale těmito otázkami už možná otráveni a unaveni. S čím do této debaty přichází Bible? Může vůbec přinést něco svěžího, přínosného a zajímavého?

Poslechněte si zvukový záznam přednášky anebo si stáhněte podklady (handout) Pavla Hoška ve formátu PDF.

O smyslu a původu života

o Pavel Hošek | Bible živá, nebo mrtvá?

20. března 2019 / (Ne)spravedlivý svět, člověk a Bůh

Přednášející: Pavel Chráska, advokát se zkušeností soudce i pedagoga sociologie

Umírá, kdo nemá, trpí bezmocní, grázlům se daří, a – Bůh se dívá. Co je to za spravedlnost, kterou Bible u Boha zdůrazňuje? A vůbec, není nemístné po všech náboženských konfliktech v Evropě spojovat Bibli se spravedlností? Co vlastně o spravedlnosti Boží a lidské říká Bible?

(Ne)spravedlivý svět, člověk a Bůh

o Pavel Chráska ml. | Bible živá, nebo mrtvá?

17. dubna 2019 / Svoboda? Jaká svoboda?

Přednášející: Petr Grulich, kazatel Církve bratrské v Černošicích, autor knihy Tunelovaný Ježíš

Myšlenka svobody jednotlivce bývá považována za jeden z pilířů západní civilizace. Tato civilizace byla v mnoha ohledech formována křesťanstvím. Velká část dnešní společnosti se ale zároveň domnívá, že křesťanství člověka o svobodu naopak připravuje: musíš dělat to a ono a nesmíš naopak tamto. Odkud ten rozpor? A v čem je vlastně podstata křesťanské svobody? Proč ji Bible považuje za zásadní zisk, který věřící člověk získává?

 Poslechněte si zvukový záznam přednášky, nebo si její shrnutí stáhněte v písemné podobě.

Svoboda? Jaká svoboda?

o Petr Grulich | Bible, živá nebo mrtvá?