JAK NÁS FORMUJE KŘESŤANSKÁ VÍRA?

Výklad Apoštolského vyznání

I. STVOŘENÍ

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země (neděle s večeří Páně)

 

Neděle 8. 9. – Jan Valeš

 

Boží stvoření není omyl

 

 

Čtvrtek 12. 9. – Bronislav Matulík

II. AUTORITA

Věřím v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho

 

Neděle 15. 9. – Jan Valeš

 

Ježíš je Pán

Čtvrtek 19. 9. – Pavel Chráska st.

III. ZVLÁŠTNÍ NAROZENÍ

Věřím, že Ježíš byl počat z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny

 

Neděle 22. 9. – David Kašper

 

Zrozen z Marie Panny

 

 

Čtvrtek 26. 9. – Libor Duchek

IV. VÍC NEŽ POPRAVA

Věřím, že Ježíš trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben

Neděle 29. 9. – Robert Hart

 

Ježíš ukřižovaný

 

Čtvrtek 3. 10. – Robert Hart

V. SESTOUPIL DO PEKEL

Věřím, že Ježíš sestoupil do pekel

Neděle 6. 10. – Zdeněk Vojtíšek

 

Evangelium bylo zvěstováno i mrtvým

Čtvrtek 10. 10. – Zdeněk Vojtíšek

VI. VZKŘÍŠENÝ VLADAŘ

Věřím, že Ježíš vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího

Neděle 13.10. – Pavel Plchot

 

Ježíš na hrad?

Čtvrtek 17. 10. – Pavel Plchot

VII. POSLEDNÍ SOUD

Věřím, že Ježíš přijde soudit živé i mrtvé

Neděle 20. 10. – David Beňa

 

Až Boží mlýny domelou

Čtvrtek 24. 10. – Jan Valeš

VIII. DUCH SVATÝ

Věřím v Ducha Svatého

Neděle 27. 10. – Pavel Hošek

 

Bůh v nás: Duch, oheň, voda, vítr

Čtvrtek 31. 10. – Pavel Hošek

IX. CÍRKEV

Věřím svatou církev obecnou, společenství svatých

Neděle 3. 11. – Daniel Kaleta

 

Proč se obtěžovat s církví

Čtvrtek 7. 11. – Daniel Kaleta

X. ODPUŠTĚNÍ

Věřím v odpuštění hříchů

Neděle 10. 11. – Jan Valeš

 

Odpouštění po česku

Čtvrtek 14. 11. – Jan Valeš

XI. NOVĚ TĚLO

Věřím ve vzkříšení těla

Neděle 17. 11. – David Novák

 

Proč vzkříšení těla, když duch je přece mnohem důležitější? O jedné z největších křesťanských herezí

Čtvrtek 21. 11. – David Novák

XII. NEBE PEKLO

Věřím v život věčný. Amen.

Neděle 24. 11. – Michal Žemlička

 

Jak si představit posmrtný život

 

 

Čtvrtek 28. 11. – Michal Žemlička

Nejčastější otázky a odpovědi

Jak vypadají neděle?
V neděli se konají klasické bohoslužby, při kterých je dané téma probíráno.

Bohoslužba v neděli začíná vždy v 9:30.

Jak vypadají čtvrtky?
Ve čtvrtek se koná biblická hodina, na které se dané téma probírá.

Biblická hodina ve čtvrtek začíná vždy v 18:30.

Jak zní celé Apoštolské vyznání víry?

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,

i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,

jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,

trpěl pod Ponciem Pilátem,

byl ukřižován, umřel a byl pohřben,

sestoupil do pekel,

třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího,

odkud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého,

svatou církev obecnou, společenství svatých,

hříchů odpuštění,

těla z mrtvých vzkříšení

a život věčný.

Amen.

Budou audionahrávky?
Audionahrávky budou na této stránce, vždy pod konkrétním programem.