Prosinec 2017

Zveme všechny, kteří si chtějí spolu s námi připomenout a oslavit Kristův příchod na svět, k našim prosincovým setkáním. Budeme si vyprávět příběhy spojené s Ježíšovým narozením a promýšlet hluboký význam Ježíšova vtělení.

3. 12. 2017 /9:30 1. adventní neděle (Jan Valeš)
Ježíš potřeboval připravit cestu – Janem Křtitelem (Mt 11,1-15)

Co Ježíš soudil o svém předchůdci a k čemu ho vlastně potřeboval?

Zvukový záznam ze shromáždění si poslechněte zde.

7. 12. 2017 / 18:30 Biblická hodina (Pavel Chráska st.)
Lidská selhání Boha nezastaví – Zachariáš, Alžběta a Jan(L 1,5-25 a další)

Zachariášův příběh ukazuje, že lidské selhání Boha nezastaví. Je poučné, jakým způsobem je Bůh
řeší. Jan Křtitel byl výrazná postava, přesto měl i on své chvíle pochybnosti.

10. 12. 2017 / 9:30 2. adventní neděle (David Kašper)
Simeon vyhlížel mesiáše a jeho oči viděly záchranu od Boha (L 2,25-35)

Máme před sebou člověka, který vyhlížel Boží působení, muže naděje a zaslíbení, které od Boha
dostal. Druhým centrem textu je poznání o Ježíši, které ve svém chvalozpěvu vyslovil. Jeho pokojné
spočinutí je svědectvím.

Zvukový záznam ze shromáždění si poslechněte zde.

14. 12. 2017 /18:30 Biblická hodina (Pavel Bartošek)
Prorokyně Anna (L 2,36-40)

Postava prorokyně Anny je předně svědectvím o Ježíši jako vyhlížené naději Izraele. Zároveň se tu
setkáváme s životním příběhem ženy, která se Bohu oddala jedinečným způsobem – půst a modlitby ve společenství těch, kdo vyhlíží.

17. 12. 2017 / 9:30 3. adventní neděle
Dětská vánoční slavnost

21. 12. 2017 / 18:30 Biblická hodina
Ježíšův první příchod nás leccos učí o jeho druhém příchodu (Mk 13)

Tato perikopa patří mezi ty, které se v církvi často v adventu čtou. Je dobré sledovat motiv bdělosti,
znamení Ježíšova příchodu nebo příchod samotný a jeho významu pro věřící.

24. 12. 2017 / 9:30 4. adventní neděle (Jan Valeš)
Vánoční evangelium podle Marie (L 1,39-56)

25. 12. 2017 / 10.00 Hod Boží vánoční (Jan Valeš)
Tajemství Ježíšova příchodu na zem (J 1,1-18)

31. 12. 2017 / 9:30 hod (Pavel Chráska ml.)
Ježíšova rodina (L 2,33-52 i 8,19-21)

Některé liturgické rozpisy věnují tuto neděli rodině, zejména Marii a Josefovi. Co evangelisté
dosvědčují o Ježíšově rodině?

31. 12. 2017 / 17:00 Silvestrovské setkání
Zastavení na cestě