Výlet mladých rodin

S novým školním rokem jsme společně otevřeli také novou sezónu setkávání mladých rodin, a to ve velkolepém stylu. Při každém začátku je dobré mít nějaký výhled, a tak jsme se rozhodli, že se vydáme na kopec. Vystoupali jsme v příjemné atmosféře babího léta na žvahovský kopec, z kterého lze nejen obdivovat zákruty Vltavy, panorama barrandovského sídliště, ale především náš Smíchov. Na kopci už nebylo tak letně, nýbrž vály tam podzimní větry. Naštěstí hlavní organizátorka výpravy tušila, že bude počasí na draka, a tak naše děti vytáhli draky a některé zkušeně, jiné s menší obratností jim pomáhaly  dosahovat nebeských výšek. Nakonec všichni dosáhli až na modré z nebe a hrozící půtky mezi jednotlivými letci – papouškem, dravcem, pegasemjednorožcem a žralokem – se díky Bohu neobrátily v krvelačné šarvátky, takže i přes jeden pád letce do křovin se všichni draci vrátili z oblohy dolů ve zdraví. Vyvětrané děti a ofoukaní rodiče pak uvítali vřelé plameny ohníčku na zahradě, kde jsme si při té příležitosti opekli buřty, pojedli hroznů a docpali to bábovkou. Myslím, a snad mluvím za všechny, že jsme do nového školního roku chytili dobrý vítr. 

Máte-li chuť se k nám přidat, nebojte oslovit kohokoliv z naší skupiny. 

Za mladé rodiny  

Libor Duchek