Perly našich kazatelů

Výběr oblíbených kázání na zásadní témata

Jak v nás působí Duch svatý?

Jaká je role svatého Ducha? Jakým způsobem v nás působí? A je pro nás důležitý?

Jak zvládat samotu

“Ježíšova intimní blízkost s Bohem vede k tomu, že se na delší dobu 40 dnů uchyluje do úplné samoty. Ta je situací tříbení. Otázku, kterou Ježíš především řeší, je jeho identita, kým je, na co si může myslet, čeho se aktivně chopí a v čem je závislý na Bohu.”

Mít čas na sebe

“Uprostřed nabitých dní se Ježíš snaží urvat čas na klidnou chvíli se svými spolupracovníky. To se nepodaří. Nakonec najde alespoň čas na to být docela sám, bez nich. Můžeme v tom pozorovat jeho vztah ke spolupracovníkům, jeho flexibilitu s ohledem na potřeby druhých a jeho odhodlání být sám a modlit se.”