V úvodu lednového setkání jsme si na základě textu 1Pt 2,5+9nn připomínali několik oblastí, které sbor nesmí ztratit na své cestě za Kristem.
Všem dárcům i celému sboru chceme vyřídit poděkování Evangelikálního teologického semináře za provedenou podzimní sbírku i za pravidelný příspěvek od našeho sboru.

Vzhledem k omluvám neúčasti na plánovaném setkání vedoucích skupinek v lednu bylo setkání vedoucích skupinek přesunuto na 21. února od 18.00 – viz samostatný text.

Setkali jsme se se všemi vedoucími dorostu (Tomáš Pokorný, Daniel Kaštánek, David Klamka, Johanka Valešová). Staršovstvo vedoucím poděkovalo za jejich nasazení, s vděčností vnímáme konzolidaci a růst skupinky dětí. Doporučujeme pro obohacení navazovat kontakty s dalšími dorosty a jsme rádi, že už v tomto směru proběhly i nějaké rozhovory.

Markéta Holečková požádala o převod členství do Černošic (od 19. ledna 2022).

Michal a Martina Pínovi požádali o převod členství do CB v Praze 13.

Z hospodářských věcí jsme schválili nákup licence pro Zoom, novou sazbu cestovních náhrad za použití soukromého automobilu (na doporučení RCB) i návrh zadat hospodářské radě přípravu návrhu řešení na využití sborových bytových prostor tak, abychom mohli ubytovat rodinu nového kazatele i rodinu bratra Munkuše.

2.-3. dubna proběhne na Smíchově liturgický seminář ETS.

Staršovstvo souhlasilo s tím, že během dubna v našem sboru vykoná svoji vikářskou praxi Tomáš Grohman z CB Neratovice.