Staršovstvo schválilo dva církevní sňatky, které v rámci své kaplanské služby provede br. kazatel Jan Valeš. Potvrdil, že se snoubenci povede přípravu, svatby proběhnou koncem léta mimo Prahu.
6.-12. června bude mít v našem sboru týdenní vikariátní praxi vikář Paul Till z Frýdlantu nad Ostravicí.
Na Barrandově plánujeme připravit Noc kostelů 10. 6. 2022 od cca 16 do 18.00 hod. zaměřenou na rodiny s dětmi.
V neděli 11. září bude br. kazatel Pavel Bischof slavnostně instalován správcem smíchovského sboru.
Staršovstvo souhlasilo s placeným pronájmem prostor ve 2. nadzemním podlaží sborového domu včetně Velkého a Malého sálu Sboru Církve adventistů sedmého dne v Kobylisích o sobotách v období od 28. 5. do 27. 8. 2022. Pronajaté prostory budou používány do 13:00 hod. za účelem pořádání bohoslužebných shromáždění. Pomůžeme tím řešit prostorové potřeby adventistického sboru, které vznikly nárůstem počtu lidí na jejich bohoslužbách vlivem přílivu lidí prchajících před válkou na Ukrajině.
Judita a Ondřej Košťákovi požádali o převedení členství do sboru CB Třináctka. Jsme velmi vděčni za jejich rozmanitou mnohaletou službu našemu sboru a přejeme jim Boží doprovázení a požehnání v novém sboru.