Na dubnovém setkání jsme se v rozhovoru vrátili k výsledku hospodaření, k diskusi na členském shromáždění a zabývali jsme se rozpočtem, především náklady. A to velice podrobně, položku po položce. Hospodář dostal za úkol navržené úspory do rozpočtu zapracovat a upravený rozpočet předložit ke schválení na květnovém jednání staršovstva. Během května připravíme sborové setkání nad touto problematikou, kde bude možné o tom dál hovořit. V rámci snížení nákladů dochází k postupnému snižování mého úvazku (od 1. 5. na 0,2), zároveň chceme být úspornější, co se týká energií, počítejte proto prosím v období vytápění se snížením teploty v místnostech sborového domu o cca 2 stupně.
Na Velikonoční neděli byl pokřtěn a za člena sboru přijat Jakub Šíma – radujeme se a přejeme Jakubovi Boží provázení i požehnání.
O ukončení členství ve sboru požádala Jana Valešová. Přejeme celé rodině Valešových stálé Boží provázení a ochranu.
Na výroční konferenci CB v Brně budou náš sbor zastupovat kazatel – správce sboru Pavel Bischof a zvolený delegát David Lachman.
Staršovstvo souhlasilo s tím, aby kazatel Pavel Bischof zval ke kázání v našem sboru hosty z různých denominací, a počítá s tím, že v takových případech bude třeba, aby kazatel nabídl službu i v jejich církvi.
Staršovstvo souhlasilo s prodloužením smlouvy o zpracování účetnictví se sestrou Hanou Mackovou o další rok.