Bratr kazatel Pavel Černý čerpá dovolenou 30. 8. – 17. 9. V případě potřeby se obracejte na místopředsedu staršovstva Libora Duchka.

Za plnoprávné členy sboru byli přijati Milada a Jan Frolíkovi. Svůj slib před sborem by měli složit v neděli 19. září.

Členství ve sboru ukončila Jitka Schlichtsová. Děkujeme jí za její práci při tvorbě Sborových listů a přejeme jí Boží provázení na další cestě.

Staršovstvo schválilo pokračování odběru informačních a komunikačních služeb od Ruslana Grycika do konce prosince 2021. Tyto bratrovy služby sbor využívá v oblasti práce s mládeží a pro rozvoj sborových informačních technologií.

Staršovstvo schválilo pronájem sborových prostor škole Celým srdcem za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako v předchozím školním roce na období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022 a na období od 1. 9. do 30. 6. 2023 jako podporu školy Celým srdcem.

ERC připravuje na Barrandově ve spolupráci s církvemi a místními křesťanskými skupinami a církvemi Modlitbu za domov – hlavní program bude 28. 10. 2021.

Ve sborové kanceláři byla instalována barevná multifunkční tiskárna.

Stále pro náš sbor vyhlížíme kazatele, zatím jsme oslovili čtyři bratry, kteří z různých důvodů pozvání stát se kazatelem smíchovského sboru nepřijali. Nadále prosíme o modlitby, v září budou probíhat jednání s dalším kazatelem.