Staršovstvo na mimořádném setkání projednalo možnosti a pravidla humanitární pomoci – ubytování válečných uprchlíků v naší sborové budově. Rozhodlo o poskytnutí hostovského pokoje, besídkové místnosti, presbyterny a v případě nejvyšší potřeby i kamenného sálu pro přechodné ubytování s tím, že kuchyni a dřevěný sál budeme využívat jak sbor tak ubytovaní hosté. Pomoc řídí hospodář sboru Aleš Čejka, kontakt s pražským mezinárodním bapt. sborem 21. století zajišťuje Ruslan Grycik.
Na pravidelném březnovém setkání se pak staršovstvo zabývalo dalšími tématy vize RCB na období 2021-2025, tentokrát se soustředěním na body Evangelizace – základní složka misie církve a Církev pro všechny generace.
Setkali jsme se s bratry Ruslanem Grycikem, Jakubem Šímou a Michalem Vodičkou, kteří se ve sboru starají o ozvučení, nahrávání a internetové přenosy. Za jejich pravidelnou a ne vždy vděčnou práci jim velmi děkujeme! Za hudebníky byl přítomen Zdeněk Seeman, který obzvlášť vyzdvihl mimořádné nasazení zvukařů v práci se současnou technikou. V rozhovoru bylo jasně
řečeno, že je nezbytné přizvat k této službě další pracovníky.
Staršovstvo schválilo předložený návrh rozpočtu na rok 2022 a také obnovení zvukové aparatury ve velkém sále.
Na výročním členském shromáždění byl zvolen kazatel Pavel Bischof z Trutnova jako kazatel – správce sboru pro náš sbor. Do své služby by měl nastoupit v září 2022.
V souvislosti s nadcházejícím přistěhováním Bischofových proběhnou drobné úpravy a údržba bytů ve druhém (kazatelský byt) a třetím patře, kam se přestěhuje rodina br. Munkuše. Staršovstvo pověřilo hospodáře Aleše Čejku, aby dojednal smluvní vztahy, které povedou k uvolnění kazatelského bytu pro nově zvoleného kazatele – správce sboru a k pronájmu bytu ve 3. patře
Sboru CB v Praze 4 pro br. Munkuše a jeho rodinu.